آپارتمان های جدید و بروز تنها در املاک باران

خرید آپارتمان یک سال ساخت در مهرآباد جنوبی

 • آپارتمان
 • زیربنا:73متر
 • تعداد خواب:2خواب
 • طبقه:چهارم
 • قیمت هرمتر:2 میلیون 753 هزارتومان
 • شماره آگهی:18743
تماس بگیرید
قیمت:201میلیون تومان

خرید آپارتمان 9سال ساخت در مهرآباد جنوبی

 • آپارتمان
 • زیربنا:90متر
 • تعداد خواب:2خواب
 • طبقه:دوم
 • قیمت هرمتر:210میلیون تومان
 • شماره آگهی:12545
تماس بگیرید
قیمت:189میلیون تومان

خرید آپارتمان نوساز در مهرآباد جنوبی

 • آپارتمان
 • زیربنا:110متر
 • تعداد خواب:2خواب
 • طبقه:دوم
 • قیمت هرمتر:3میلیون تومان
 • شماره آگهی:10128
تماس بگیرید
قیمت:330میلیون تومان

خرید آپارتمان یک خوابه نوساز در مهرآباد جنوبی

 • آپارتمان
 • زیربنا:60متر
 • تعداد خواب:1خواب
 • طبقه:چهارم
 • قیمت هرمتر:3میلیون تومان
 • شماره آگهی:10125
تماس بگیرید
قیمت:180میلیون تومان

خرید آپارتمان دو خوابه نوساز در مهرآباد جنوبی

 • آپارتمان
 • زیربنا:72متر
 • تعداد خواب:2خواب
 • طبقه:پنجم
 • قیمت هرمتر:3100میلیون تومان
 • شماره آگهی:10746
تماس بگیرید
قیمت:223میلیون تومان

آپارتمان یک خوابه نوساز در مهرآباد جنوبی

 • آپارتمان
 • زیربنا:63متر
 • تعداد خواب:1خواب
 • طبقه:اول
 • قیمت هرمتر:3میلیون تومان
 • شماره آگهی:10745
تماس بگیرید
قیمت:189میلیون تومان

آپارتمان دوخوابه در مهرآباد جنوبی

 • آپارتمان
 • زیربنا:70متر
 • تعداد خواب:2خواب
 • طبقه:سوم
 • قیمت هرمتر:2500میلیون تومان
 • شماره آگهی:10742
تماس بگیرید
قیمت:175میلیون تومان

95متر دوخوابه سه سال ساخت در مهرآباد جنوبی

 • آپارتمان
 • زیربنا:95متر
 • تعداد خواب:2خواب
 • طبقه:اول
 • قیمت هرمتر:2500میلیون تومان
 • شماره آگهی:2126
تماس بگیرید
قیمت:237میلیون تومان

92متر دوخوابه شش سال ساخت در مهرآباد جنوبی

 • آپارتمان
 • زیربنا:92متر
 • تعداد خواب:2خواب
 • طبقه:اول
 • قیمت هرمتر:2700میلیون تومان
 • شماره آگهی:2525
تماس بگیرید
قیمت:248میلیون تومان

73متر دوخوابه چهار سال ساخت در مهرآباد جنوبی

 • آپارتمان
 • زیربنا:73متر
 • تعداد خواب:2خواب
 • طبقه:دوم
 • قیمت هرمتر:2360میلیون تومان
 • شماره آگهی:2576
تماس بگیرید
قیمت:170میلیون تومان

105متر دوخوابه دو سال ساخت در مهرآباد جنوبی

 • آپارتمان
 • زیربنا:105متر
 • تعداد خواب:2خواب
 • طبقه:دوم
 • قیمت هرمتر:2200میلیون تومان
 • شماره آگهی:5023
تماس بگیرید
قیمت:231میلیون تومان

59متر دوخوابه نوساز در مهرآباد جنوبی

 • آپارتمان
 • زیربنا:59متر
 • تعداد خواب:2خواب
 • طبقه:اول
 • قیمت هرمتر:2500میلیون تومان
 • شماره آگهی:2817
تماس بگیرید
قیمت:140میلیون تومان

80متر دوخوابه 3سال ساخت در مهرآباد جنوبی

 • آپارتمان
 • زیربنا:80متر
 • تعداد خواب:2خواب
 • طبقه:اول
 • قیمت هرمتر:2300میلیون تومان
 • شماره آگهی:2818
تماس بگیرید
قیمت:184میلیون تومان

100متر دوخوابه نوساز در مهرآبادجنوبی

 • آپارتمان
 • زیربنا:100متر
 • تعداد خواب:2خواب
 • طبقه:چهارم
 • قیمت هرمتر:2500میلیون تومان
 • شماره آگهی:2819
تماس بگیرید
قیمت:250میلیون تومان

145متر خانه ویلایی در مهرآباد جنوبی

 • آپارتمان
 • زیربنا:145متر
 • تعداد خواب:3خواب
 • طبقه:همکف
 • قیمت هرمتر:3میلیون تومان
 • شماره آگهی:2831
تماس بگیرید
قیمت:435میلیون تومان