خرید مغازه در مهرآباد جنوبی

 • مغازه تجاری
 • زیربنا:20متر
 • طول بر:4متر
 • تعداد خط تلفن:3خط
 • قیمت هر متر:8500میلیون تومان
 • شماره آگهی:2732
تماس بگیرید
قیمت:187میلیون تومان

12مترمغازه هشت سال ساخت در مهرآباد جنوبی

 • مغازه تجاری
 • زیربنا:12متر
 • طول بر:3متر
 • تعداد خط تلفن:2خط
 • قیمت هر متر:8میلیون تومان
 • شماره آگهی:2834
تماس بگیرید
قیمت:96میلیون تومان

17متر مغازه در مهرآبادجنوبی

 • مغازه تجاری
 • زیربنا:17متر
 • طول بر:3متر
 • تعداد خط تلفن:3خط
 • مبلغ ودیعه:5میلیون تومان
 • مبلغ اجاره:600هزار تومان
 • شماره آگهی:2925
تماس بگیرید
رهن واجاره