معاوضه 12 مترمغازه در مهرآباد جنوبی

 • مغازه تجاری
 • زیربنا:12متر
 • طول بر:3متر
 • تعداد خط تلفن:2خط
 • قیمت هر متر:8میلیون تومان
 • شماره آگهی:3042
تماس بگیرید
معاوضه با آپارتمان

معاوضه 80متر دوخوابه در مهرآباد جنوبی

 • آپارتمان
 • زیربنا:80متر
 • تعداد خواب:2خواب
 • طبقه:اول
 • قیمت هرمتر:2300میلیون تومان
 • شماره آگهی:3027
تماس بگیرید
معاوضه با آپارتمان

معاوضه 145متر خانه ویلایی در مهرآباد جنوبی

 • ویلایی
 • زیربنا:145متر
 • تعداد خواب:3خواب
 • طبقه:همکف
 • قیمت هرمتر:3میلیون تومان
 • شماره آگهی:3022
تماس بگیرید
معاوضه با آپارتمان